Voordeligste Autoverzekering

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de goedkoopste autoverzekering. Of de verzekering voor je auto met de betere voorwaarden. Of die

Een aanvullende autoverzekering vergelijken

Naast degangbaredekking van de verzekering voor je autoheb je de mogelijkheid om een aanvullendeautoverzekering af te sluiten. Je kuntbij de meesteautoverzekeringsmaatschappijen kiezen uit de volgende aanvullende autoverzekeringen:

Schadeverzekering inzittenden

Deze aanvullende verzekeringvoor je auto biedt bescherming voor werkelijkopgelopen letselschade en/of schade aan bagageof persoonlijke eigendommen van debestuurder en ;eventuelemetgezellen als gevolg van eenongeval met je auto. De maximum van deuitbetaling die je krijgt, isgebonden aan van de daadwerkelijkeschade en is doorgaans tenhoogste 1.000.000,- euro. Hoe hoog demaximale uitbetaling uiteindelijkwordt, kun je nalezen in de polisvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappijvan jouw auto.

Autoverzekering vergelijken: zo werkt het

Onze website probeert depassende verzekering voor je auto voor jesituatie te vinden zonder dat je er zelf veel ergernisaan kwijt bent. Je verzekering voor je auto vergelijken is heel simpel: na het invullen van slechts vier vragen zie jeonmiddellijk wat voor jou de drievoordeligstedeals zijn. Deslimste autoverzekering kun je via onzewebsite aanklikken en je wordtdoorverwezen naar de website vande verzekeraar.

Wil je verder neuzen? Dan kun je tevens alleoverige autoverzekeringen bekijken. Of er een aantal naast elkaar zetten. Je kunt eerst jeoptie op je scherm bekijken ofgauw een autoverzekering afsluiten op de sitevan de autoverzekeraar. Zo simpel is deverzekering voor je autote vergelijken op deze website.

Autoverzekeringen vergelijken: welke dekkingen moet je kiezen?

Als je bij ons autoverzekeringen vergelijkt, kun je instap 2 kiezen welke dekking je wilt. Er zijn er drie:

  • WA (wettelijk aansprakelijkheid. Dit is de meest beperkte dekking, maar daarmee heb jetevens de goedkoopste verzekering voor je auto. De gebrekendie je met je auto veroorzaakt wordt betaald, maar je eigenschade niet.
  • WA Plus (tevens wel WA + beperkt cascogenoemd). Naast de WA-dekking, wordt nuook de ellende aan je eigen auto vergoed bij o.a.brand, diefstal, storm en ruitbreuk. gebreken aan je eigen auto die jezelf hebt veroorzaakt (door bijvoorbeeld eenschade) wordt niet voor jebetaald.
  • All Risk.Alles wat onder WA + beperkt casco valt wordtbetaald, maar nu wordt ook alle gebreken aan jeeigen auto uitbetaald.

De keus voor debescherming hangt af van het bouwtwaalfmaanden en de waarde van je auto. Kies niet zomaar voor degoedkoopste autoverzekering en dekking: klasse is tevensbelangrijk. Ga je hier je autoverzekering vergelijken? Dan geven wij je online advies zodatje de juiste keus kuntmaken. Hier is meer te zien: voordeligste autoverzekering

Scroll naar boven