Noord Hollandse Autoverzekering

Door te vergelijken op hier vind je de beste autoverzekering. Of de autoverzekering met de beste condities. Of die

Autoverzekering annuleren

Wil je de autoverzekeringbeëindigen? Dat kan. Je stuurt een e-mail naar jeverzekeringsmaatschappij. Deverzekeraar zal je autoverzekering meestal binnen 30 dagen stoppen. Letwel op bij overstappen: zorg eerstdat je aanvraag is geaccepteerd bij de nieuweverzekeringsmaatschappij en zeg dan pas je huidigeautoverzekering op! Wil je de verzekering van je auto stopzetten omdat jeverzekeraar eenverhoging van de premieinvoert of de gangbarevoorwaarden wijzigt,dan mag je de verzekering van je autozonder opzegtermijn beëindigen.

Autoverzekering

In beginsel kunt u een autoverzekeringop basis van de volgende 3 basisbeschermingen kiezen;

  • WA
  • WA-Plus
  • WA-Casco

ook kunt u extradekkingen nemen, zoals pechhulp in het binnenland of een inzittendenverzekering.

FBTO heeft een unieke nieuwe manier van verzekerenmet de Internet Autoverzekering. Uregelt alles zelf online, waardoor de kostenextra laag is. De verzekering is ook heel flexibel. U heeft geenjaarcontract en u kunt terstond aan gaan wijzigen ofannuleren.

Bij de FBTO Internet Autoverzekeringwordt uw opgebouwde no-claimkorting maandelijks verrekendin plaats van jaarlijks. Zo betaalt u dus iedere maand minder premie!

De voordelen van de FBTO Internet Autoverzekering zijn:

  • Geen jaarcontract
  •  onverwijld wijzigen, aanvullen ofafzeggen van uw polis
  • Een lage premie, die elke gebrekenvrijemaand daalt
  • Geen papieren rompslomp

Profiteer nu tevens van de FBTO Internet Autoverzekering!

Bereken hier uw premie!

Een autoverzekering afsluiten

Een autoverzekeringkunt u afsluiten bij meerdere verzekeringsmaatschappijen. Regel dat u dit zo snel mogelijk doet wanneer u een nieuwe auto koopt. U kunt het beste de verschillende providersmet elkaar vergelijken, zodat u precies weet wat er is verzekerd en wat niet.Bekijk ook wat alle extramogelijkheden zijn en probeer in te schatten of udit nodig hebt. Voor beginnend bestuurders zijn er ook speciale verzekeringen, en kijk hier ook goedwelke zaken er allemaal zijn. De maandpremie kan best veelverschillen. Het afsluiten van een verzekering kunt ugemakkelijk online doen. Dit is overhet algemeen niet heel moeilijk.

Prijs autoverzekering berekenen

Het berekenen van de kostprijs voor de autoverzekeringhangt van veel eigenschappen af. Hieronder lees je meerover de belangrijkste elementen waarmee rekening gehoudenwordt als de premieprijs van de autoverzekeringberekend wordt.

WA verzekerd, WA + Beperkt casco of WA + Volledig casco

Een belangrijke keuze die je moet maken bij autoverzekeringen vergelijken is welkedekking je wilt. Hieronder vind je de verschillen tussen deze dekkingen.

Alleen WA autoverzekering
Als je enkelt een WA verzekering hebt dan wordtalleen de schade uitbetaald die jij veroorzaakt hebt bijanderen. Indien je eigen auto ook schade heeft dan zal de autoverzekering dit niet dekken. Dit is demeest goedkope autoverzekering die je kunt hebben en dekt om die reden ook veelminder.

WA + Beperkt casco autoverzekering
Bij deze dekking wordt schade veroorzaakt door jou bij anderen betaalden eventuele schade aan je eigen auto wat veroorzaakt is door inbraak,diefstal, storm of brand. Ook wordt ruitschade gedekt.

WA + Volledig casco autoverzekering
Dit is de meest uitgebreide autoverzekeringdie je kunt afsluiten. Met deze dekking wordt ook schade die jij veroorzaakthebt aan je eigen auto vergoed.

Autoverzekering vergelijken op basis van persoonlijke voorkeuren

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen kun je op basis van jepersoonlijke voorkeur (WA verzekerd, WA + Beperkt casco of WA + Volledig casco)een autoverzekering vergelijken.Daarnaast spelen leeftijd, schadevrije jaren en het aantal kilometers opjaarbasis ook een rol. Depremie maandelijks voor de autoverzekering in de vergelijkingsresultaten is dus echt eenpersoonlijke premieprijs. Een vriend/vriendin van jou krijgt hoogstwaarschijnlijk anderebedragen te zien om zijn/haar situatie anders is. Hier is meer te zien: noord hollandse autoverzekering

Scroll to top