Kosten Autoverzekering Per Maand

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de meest geschikte verzekering voor je auto. Of de autoverzekering met de betere condities. Of die het beste bij je geval past.{met de mooiste prijs-kwaliteitverhouding.

Kosten Autoverzekering Per Maand

Vergelijken op kwaliteit en kosten: wij baseren je lijst metresultaten op basis van prijs. Degoedkoopste verzekering voor je auto voor jouw situatie komt bovenaan in beeld. ook zie je een cijfer voorkwaliteit. Zo kun jijeasy de bestemogelijkheid voor jouw autoverzekering maken. Dat geld zeker in het geval van kosten autoverzekering per maand.

Autoverzekering beschermingen vergelijken

Als je eenverzekering voor je autoafsluit, kun je kiezen voor diverse dekkingen:WA-verzekering,Wettelijke Aansprakelijkheid Verzekering + beperktcasco en allrisk autoverzekering. Heb je een nieuwe of dure auto? Dan is hetaan te raden om een allrisk autoverzekering af te sluiten. Voor auto’s die ouder dan 10twaalf maanden zijn, is alleen eenWA-verzekering over het algemeen voldoende.

  • WA-verzekering

EenWettelijke Aansprakelijkheid Verzekering is bijwet verplicht. Hiermee ben je verzekerd voorproblemen die jij aandoet aan de auto van ander. Bijgebreken aan tastbare zaken is de dekkingmaximaal ruim€2.000.000, voor letselgebreken aan mensen is dit maximaal zeven en een half miljoen euro.

  • WA-verzekering + beperkt casco verzekering}

Met een beperkt casco autoverzekering ben je niet alleen gedekt bijschade die jij met je auto toebrengt aananderen, maar ook voor schadeaan je eigen auto, onder andere doorhet weer. Ook diefstal enruitschade wordt over het algemeenterugbetaald doorverzekeraars. Let hierbij wel op dat je naar een herstelbedrijf gaatdie een afspraak heeft gemaakt met jouwverzekeringsmaatschappij.

  • Allrisk

Met een Allrisk autoverzekering ben je verzekerd voor alle schade aanje auto. Of je zelf een botsinghebt of dat iemand een deuk in je auto rijdt, je krijgt deschade uitbetaald. Eenprettige gedachte.

Autoverzekering vergelijken: zo werkt het

Onze website probeert degoedkoopste autoverzekering voor jegeval te vinden zonder dat je er zelf veel moeiteaan kwijt bent. Je verzekering voor je auto vergelijken is heel makkelijk: na het invullen van slechts vier vragen zie jegauw wat voor jou de 3voordeligstedeals zijn. Devoordeligste autoverzekering kun je via hier aanklikken en je wordtdoorverwezen naar de site vande verzekeraar.

Wil je verder neuzen? Dan kun je ook alleandere verzekeringen voor je auto overwegen. Of er enkele naast elkaar zetten. Je kunt eerst jeofferte op de website bekijken ofogenblikkelijk een verzekering voor je auto afsluiten op de websitevan de autoverzekeraar. Zo simpel is deverzekering voor je autote vergelijken op hier.

Verzekeringen voor je auto vergelijken: welke dekkingen moet je kiezen?

Als je bij ons autoverzekeringen vergelijkt, kun je instap 2 kiezen welke dekking je wilt. Er zijn er drie:

  • WettelijkAansprakelijkheid. Dit is de meest beperkte dekking, maar daarmee heb jeook de goedkoopste autoverzekering. De gebrekendie je met je auto veroorzaakt wordt vergoed, maar je eigenschade niet.
  • WA + beperkt casco. Naast de Wettelijke Aansprakelijkheid-dekking, wordt nutevens de ellende aan je eigen auto betaald bij o.a.brand, diefstal, storm en ruitbreuk. schade aan je eigen auto die jezelf hebt veroorzaakt (door bijvoorbeeld eenbotsing) wordt niet voor jebetaald.
  • All Risk.Alles wat onder beperkt casco valt wordtvergoed, maar nu wordt ook alle schade aan jeeigen auto vergoed.

De optie voor debescherming hangt af van het bouwtwaalfmaanden en de waarde van je auto. Kies niet zomaar voor demeest voordelige autoverzekering en dekking: klasse is tevensbelangrijk. Ga je op onze website je autoverzekering vergelijken? Dan geven wij je online advies zodatje de beste optie kuntmaken. Hier is meer te zien: kosten autoverzekering per maand

Scroll to top