Hoeveel Kost Autoverzekering

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de goedkoopste verzekering voor je auto. Of de verzekering voor je auto met de betere condities. Of die

Opzegtermijn autoverzekering

De opzegtermijn van autoverzekeringen is bij elke verzekeringsmaatschappijanders. Meestal is heteen 24 uren, een maand, maar een jaar komttevens wel voor. Voor verzekeraars die aangemeld zijn bij het Verbond vanverzekeraars geldt eengewonecontracttermijn van ten hoogste eenjaar. Na die 12 maanden mag je per dagopzeggen met een opzegtermijn van een maand.Wil je overstappen? Check dan eerst even de opzegtermijn van je autoverzekering.

No-claimbeschermer

Enkeleautoverzekeringsmaatschappijen geven tevens deoptie om je aanvullend te verzekeren met eenbescherming van je no-claim. Met deze beschermerkun je 1x per jaar gebreken claimenzonder dat de premie van je autoverzekering verhoogd wordt en zonder dat je korting op de no-claimverlaagd wordt. Het claimen van deze schade heeftdaarentegen wel invloed op het aantal schadevrijejaren. Bij een overstap naar een volgendeautoverzekeraar is het daardoor een optie dat je premie wel hoger wordtals gevolg van het verlagen van het aantalgebrekenvrije jaren.

Aanvullende verzekeringen bij je autoverzekering

Er zijn verschillende extramogelijkheden bij je autoverzekering mogelijk. Ze zijn niet allemaal nodig ofverplicht, je kunt zelf bepalen welke jenoodzakelijk vindt.

  • Ongevallen inzittendenverzekering – keert eenvariabel bedrag uit als iemand na een ongelukgehandicapt raakt of overlijdt. Dat geldt voorde bestuurder, maar ook voor eventuelemedepassagiers.
  • Schadeverzekering voorinzittenden. betaalt degebreken die de berijder en/ofmedepassagiersondervinden door het ongeval.Dat kan geestelijkegebreken zijn, maar ook schade aanbagage of kleding. Het bedrag dat wordt uitbetaald,staat gelijk aan de gebreken die geleden is.
  • Rechtsbijstandverzekering.Voor juridisch advies endeskundige rechtshulp om onder andereschade aan de auto of letselgebreken te verhalen. Houd errekening mee dat de maandprijs hoger is als je een autoverzekering vergelijkt inclusiefaanvullende verzekering. Het wordt dan lastiger om een goedkope autoverzekering te vinden.Meeralgemeneinformatie over autoverzekeringenkun je ook lezen in de productwijzers die door het Verbond vanverzekeraars zijn samengesteld? Hier is meer te zien: hoeveel kost autoverzekering

Scroll to top