Hoe Duur Is Een Autoverzekering

Door te vergelijken op hier vind je de betere verzekering voor je auto. Of de autoverzekering met de betere voorwaarden. Of die het betere bij je geval past.{met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Hoe Duur Is Een Autoverzekering

Vergelijken op kosten en kwaliteit: wij baseren jouw resultatenlijst op basis van prijs. Degoedkoopste verzekering voor je auto voor jou komt bovenaan in beeld. Tevens zie je een cijfer voorkwaliteit. Zo kun jijsimpel de goedkoperekeuzemogelijkheid voor je autoverzekering maken. Dat geld zeker in het geval van hoe duur is een autoverzekering.

Autoverzekering beschermingen vergelijken

Als je eenautoverzekeringafsluit, kun je kiezen voor enkele dekkingen:WA-verzekering,WA-verzekering + beperktcasco en allrisk autoverzekering. Heb je een nieuwe of dure auto? Dan is hetaan te raden om een allrisk autoverzekering te kiezen. Voor auto’s in de leeftijd van 1012 maanden en ouder, is alleen eenWA-verzekering over het algemeen voldoende.

  • WA-verzekering

EenWettelijke Aansprakelijkheid Verzekering is wettelijk verplicht. Hiermee ben je verzekerd voorproblemen die jij toebrengt aan een ander. Bijschade aan tastbare zaken is de beschermingten hoogste ruim twee miljoen euro, voor letselschade aan mensen is dit maximaal zeven en een half miljoen euro.

  • WA Plus}

Met een WAPlus verzekeringvoor je auto ben je niet alleen verzekerd bijschade die jij met je auto aanbrengt aananderen, maar tevens voor gebrekenaan je eigen auto, onder meer doorstorm. Tevens diefstal enruitschade wordt in de regelgedekt doorverzekeraars. Let altijd op dat je naar een schadehersteller gaatdie afspraken heeft gemaakt met jeverzekeraar.

  • Allrisk

Met een Allrisk autoverzekering ben je verzekerd tegen alle schade aanje auto. Of je zelf een botsinghebt of dat iemand tegen je geparkeerdeauto aanbotst, je krijgt deschade terugbetaald. Eengeruststellende gedachte.

No-claimbeschermer

Veelautoverzekeringsmaatschappijen bieden tevens deoptie om je extra te verzekeren met eendekking van je no-claim. Met deze beschermerkun je 1 keer per 12maanden gebreken laten vergoedenzonder dat de premie van de verzekering van je auto omhooggaat en zonder dat je korting op de no-claimlager wordt. Het claimen van deze schade heeftdesalniettemin wel effect op het aantal jaren schadevrij. Bij een overstap naar een volgendeautoverzekeraar is het daardoor een optie dat je maandprijs wel meer wordtals gevolg van het verlagen van het aantalschadevrije jaren.

De verschillende soorten autoverzekeringen

Er zijn verschillende soorten autoverzekeringen die u kunt afsluiten. Een autoverzekering is verplicht, maar ukunt zelf bepalen welke soort autoverzekering u kiest. Dit kan nogbest vervelend zijn, daarom hebben wij alles opeen rij gezet.

Autoverzekering

Een autoverzekeringis verplicht wanneer een auto op de openbare weg staat. Ook wanneer u deze auto niet gebruikt, moet hetverzekerd zijn. Alleen auto’s die echt binnen staan en nietgebruikt worden hoeven niet per se verzekerd te worden. Er zijn verschillendesoorten autoverzekeringen:

  • WA,
  • WA+ beperkt casco
  • WA+ volledig casco.

Ook is het een optie om nog extraverzekerd te zijn. Wat er exact wordt verzekerd hangt af van de verzekering die u aangaat.Hoe duur een verzekering is, hangt af van hetsoort verzekering die u afsluit en het bedrijf waaru die afsluit.

De WA autoverzekering

De WA autoverzekeringis op zijn minst verplicht voor iedereauto. Het maakt niet uit wat u voor een auto heeft, u moet deze sowiesoverzekeren met WA. Bij een WA verzekering wordt schade aan andere auto’sverzekerd.Eigen schade aan uw eigen voertuig isechter niet verzekerd.

WA+ beperkt casco autoverzekering

De WA+ beperkt casco is een verzekering met meerdekking dan de WA autoverzekering.Dit houdt in dat er meer wordt verzekerd. Zo wordt ook schade aan deeigen auto uitbetaald, maar niet in alle gevallen.U kunt namelijk schade zoals diefstal of een slippartij nietbetaald krijgen. De meeste consumenten kiezenvoor een WA+ Beperkt Casco verzekering wanneer de auto tussen de drie en deacht jaar oud is.

WA+ volledig casco

De Wa+ volledig casco is een autoverzekering die u vooral kunt afsluiten wanneer iemand een nieuweauto gekocht heeft. De WA+ volledig casco isnamelijk de meest uitgebreide autoverzekeringdie u kunt hebben. Eigenlijk wordt iedere schade wel uitbetaald,behalve wanneer deze is ontstaan door slijtage en ouderdom, of wanneer u onderinvloed heeft gereden.

Aanvullende verzekeringen

Er zijn enkele optioneleverzekeringen af te sluiten. Dit kan interessant zijn als u niet meteeneen duurdere W+ volledig casco wilt, maar wel bepaalde zakenhiervan belangrijk vindt. Zo is het mogelijkom u extra te verzekeren voor inzittenden bij eenschadeclaim, of kunt u bijvoorbeeld de ramen extra verzekeren zodat ookruitschade wordt gedekt. Bij het afsluiten van uw verzekering kunt u precieszien welke extra mogelijkheden er beschikbaar zijn.

No-claim korting

Hoe langer u zonder schade rijdt, hoemeer korting u kunt krijgen op uw autoverzekering. Deze schadevrije jaren kunnen voor een groot voordeel zorgen en uwordt dan dus beloond voor het schadevrij rijden. Dit wordt niet door alleverzekeraars geboden. Hier is meer te zien: hoe duur is een autoverzekering

Scroll to top