Hema Autoverzekering Review

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de goedkoopste verzekering voor je auto. Of de verzekering voor je auto met de betere condities. Of die

Ongevallen inzittendenverzekering

Ten gevolgende van eenongeluk met je auto ziekenhuisonkosten hebt dan worden deze onkostengedekt door je zorgverzekering.Als er echter sprake is van blijvendeinvaliditeit of overondervinden vanjou als bestuurder, dan ontvang je tevens eenvooraf bepaalde vergoeding als je alsextra een ongevallen inzittendenverzekering hebtafgesloten. Net als bij de gebrekeninzittendenverzekering geldt hierbij dat het niet uitmaakt of deschade wel door eigen nalatigheid isontstaan.

Autoverzekering

In beginsel kunt u een autoverzekeringop basis van de volgende drie basisbeschermingen kiezen;

  • WA
  • WA-Plus
  • WA-Casco

ernaast kunt u extrabeschermingen nemen, zoals hulp bijautopech in het binnenland of een inzittendenverzekering.

FBTO heeft een unieke nieuwe wijze van verzekerenmet de Internet Autoverzekering. Uregelt alles zelf online, waardoor de maandprijsextra laag is. De verzekering is tevens heel flexibel. U heeft geenjaarovereenkomst en u kunt gauw vinden wijzigen ofbeëindigen.

Bij de FBTO Internet Autoverzekeringwordt uw opgebouwde no-claimkorting elke maand verrekendin plaats van jaarlijks. Zo betaalt u dus iedere maand minder premie!

De pluspunten van de FBTO Internet Autoverzekering zijn:

  • Geen jaarcontract
  •  terstond wijzigen, aanvullen ofbeëindigen van uw polis
  • Een lage premie, die elke gebrekenvrijemaand daalt
  • Geen papieren rompslomp

Profiteer nu ook van de FBTO Internet Autoverzekering!

Bereken hier uw premie!

Aanvullende verzekeringen bij je autoverzekering

Er zijn verscheidene optionelemogelijkheden bij je autoverzekering mogelijk. Ze zijn niet allemaal nodig ofverplicht, je kunt zelf bepalen welke jenoodzakelijk vindt.

  • Ongevallen inzittendenverzekering – keert eenvariabel bedrag uit als iemand na een aanrijdinginvalide raakt of overlijdt. Dat geldt voorde bestuurder, maar ook voor eventuelebijrijders.
  • Schadeverzekering voorinzittenden. vergoedt degebreken die de berijder en/ofmedepassagierslijden door het aanrijding.Dat kan lichamelijke schade zijn, maar ook schade aanbagage of kleding. Het bedrag dat wordt uitbetaald,staat gelijk aan de schade die geleden is.
  • Rechtsbijstandverzekering.Voor wettelijk advies endeskundige rechtshulp om onder anderegebreken aan de auto of letselschade te verhalen. Houd errekening mee dat de kosten hoger is als je een autoverzekering vergelijkt inclusiefaanvullende verzekering. Het wordt dan lastiger om een goedkope autoverzekering te vinden.Meeralgemenekennis over autoverzekeringenkun je ook lezen in de productwijzers die door het Verbond vanverzekeringsmaatschappijen zijn samengesteld? Hier is meer te zien: hema autoverzekering review

Scroll naar boven