Goedkope Autoverzekering Vergelijken

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de betere autoverzekering. Of de autoverzekering met de beste voorwaarden. Of die het goedkopere bij je situatie past.{met de allerbeste kwaliteit-prijsverhouding.

Goedkope Autoverzekering Vergelijken

Tips om geld te besparen op je autoverzekering: is je auto ouder dan 5 of 10 jaar? Dan kan het voordelig zijn om je dekking aan te passen. Ben je lid van ANWB, Route Mobiel of een andere pechhulpdienst? Neem dan geen pechhulp bij je verzekering. Wanneer je een rechtsbijstandverzekering met dekking voor verkeer hebt, hoef je geen aanvullende rechtsbijstandverzekering te nemen. Dit is geen advies, je moet zelf nadenken en checken wat je al hebt. te veel verzekeren is niet verstandig. Dat geld zeker in het geval van goedkope autoverzekering vergelijken.

Autoverzekering beschermingen vergelijken

Als je eenautoverzekeringafsluit, kun je kiezen voor enkele dekkingen:Wettelijke Aansprakelijkheid Verzekering,Wettelijke Aansprakelijkheid Verzekering Plus en WA + volledig casco. Heb je een nieuwe of dure auto? Dan is hetverstandig om een WA + volledig casco verzekering voor jeauto te kiezen. Voor auto’s in de leeftijd van 10kalenderjaar en ouder, is enkel eenWA-verzekering over het algemeen voldoende.

  • WettelijkeAansprakelijkheid Verzekering

EenWA-verzekering is bijwet verplicht. Hiermee ben je verzekerd voorproblemen die jij aandoet aan een ander. Bijgebreken aan tastbare zaken is de beschermingmaximaal ruim 2 miljoen euro, voor letselschade aan personen is dit maximaal zeven en een half miljoen euro.

  • WA-verzekering + beperkt casco verzekering}

Met een beperkt casco verzekeringvoor je auto ben je niet alleen verzekerd bijgebreken die jij met je auto aanbrengt aananderen, maar ook voor gebrekenmet je eigen auto, onder andere doorhagel. Ook diefstal enruitgebreken wordt over het algemeenterugbetaald doorverzekeringsmaatschappijen. Let als het evenkan op dat je naar een herstelbedrijf gaatdie een afspraak heeft gemaakt met jouwverzekeraar.

  • Allrisk

Met een WA volledigcasco verzekering autoverzekering ben je gedekt voor alle gebreken aanje auto. Of je zelf een aanrijding veroorzaakt of dat iemand een deuk in je auto rijdt, je krijgt degebreken vergoed. Eengeruststellende gedachte.

Pechhulp

Vaak is er de optie om je aanvullend te verzekeren voor pechhulp in Nederland of onder meer in het buitenland. Als je hiervoor een aanvullende autoverzekering afsluit, heb je te allen tijde hulp als je onderweg pech hebt aan je auto.

Een pechhulpverzekering vergoedt kosten alsgevolg van autopech. Met deze verzekering voor je auto krijg je stantepede hulp als je auto door pech en/of eenmechanisch defect niet meer kan rijden. Je hebt dekeuze voor eendit land en/of Europa dekking.

Verzekeringen voor je auto vergelijken: welke dekkingen moet je kiezen?

Als je op deze website autoverzekeringen vergelijkt, kun je instap 2 kiezen welke dekking je wilt. Er zijn er drie:

  • WA (wettelijk aansprakelijkheid. Dit is de meest beperkte dekking, maar daarmee heb jeook de voordeligste verzekering voor je auto. De gebrekendie je met je auto veroorzaakt wordt vergoed, maar je eigenschade niet.
  • WA + beperkt casco. Naast de Wettelijke Aansprakelijkheid-dekking, wordt nutevens de schade aan je eigen auto betaald bij o.a.brand, diefstal, storm en ruitbreuk. schade aan je eigen auto die jezelf hebt veroorzaakt (door bijvoorbeeld eenschade) wordt niet betaald.
  • All Risk (ook wel WA + volledig casco genoemd.Alles wat onder WA + beperkt casco valt wordtbetaald, maar nu wordt ook alle schade aan jeeigen auto uitbetaald.

De keuzemogelijkheid voor dedekking hangt af van het bouw12 maanden en de waarde van je auto. Kies niet zomaar voor devoordeligste autoverzekering en dekking: kwaliteit is tevensbelangrijk. Ga je op onze website je autoverzekering vergelijken? Dan geven wij je online advies zodatje de beste keuzemogelijkheid kuntmaken. Hier is meer te zien: goedkope autoverzekering vergelijken

Scroll to top